Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
ALT İŞVEREN İŞÇİLER
09.02.2018  

​01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsaında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idari şirketlerinde işçi statüsüne geçilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 - 24' ncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslara ilişkin tebliğ gereğince, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında alt işveren işçisi olarak çalışanlaradan başvuruda bulunanların müracaatları tespit komisyonu tarafından incelenmiş olup, inceleme neticesinde şartları taşadığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isim listesi aşağıya çıkarılmıştır.

Tespit Komisyonu kararına göre sınavına girme hakkı elde edemeyenlerin ilan tarihinden itibaren (3) üç gün içerisinde gerekçesinide belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edilebileceği ve itirazların derhal incelemeyi yapan Tespit Komisyonuna intikal ettirilmei gerekmektedir.