Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü

Giriş

ileşitim_bilgileri_ç.jpg

KURULUŞ
 
Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 30.01.2007 tarihli Bakanlık Oluru ve Valilik Makamının 12.02.2007 gün ve B.05.1.EGM.4.39.00. 71.02-138/07 sayılı onay yazıları ile 19.02.2007 tarihinde kurularak Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak kullanılan binada faaliyete geçirilmiştir.
 
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü; 
 
Ø  İdari Büro Amirliği,
Ø  Birlik Amirliği
Ø  Özel Tim Amirliği
Ø  Ulaştırma Büro Amirliği
Ø  Eğitim Büro Amirliği
Ø  Spor Güvenliği  Büro Amirliği
                                  olmak üzere toplam (6) Büro Amirliğinden oluşmaktadır
 
                       
Şubemiz, profesyonel ve amatör spor müsabakalarında, basın açıklamalarında, konserlerde, halkın kalabalık olarak bulunduğu yer ve durumlarda gerçekleşmesi muhtemel eylem ve toplumsal olaylara karşı, gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Toplumsal olaylarda görev alınmadığı zamanlarda, göreve hazır olarak bekletilen hazır kuvvet personeline yönelik eğitici faaliyetler devam etmektedir.
 
Çevik Kuvvet Yerinden Eğitim Programlarını düzenlemek, Eğitim faaliyetleri doğrultusunda kurum içi ve dışı eğiticileri tespit etmek, Şube Müdürlüğü’ne yeni alımı yapılan malzeme, teçhizat, silah, araç-gerecin tanıtımı  ve kullanımı ile ilgili uzman personel tarafından eğitim verilmesini sağlamak, eğitimlerde kullanılmak üzere yazılı ve görsel materyalleri arşivlemek, güncelleştirmek ve kullanımını sağlamaktır.
       Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim programı ve takvimi çerçevesinde dersler verilmektedir.