Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Çocuk Şube Müdürlüğü

Giriş

ileşitim_bilgileri.jpg

a)    Teşkilat yapısı, görevler, Bütçe , Gelir ve Giderleri,
 
Çocuk Şube Müdürlüğümüz, korunmaya muhtaç olan ihmal ve istismara maruz kalan, buluntu, terk, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, yabancı ülke vatandaşı, refakatsiz olarak sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında korunma, ıslah veya tedavi tedbiri alınan çocuklara yönelik hizmetleri çok yönlü bir yaklaşım içerisinde yerine getirmektedir. Ayrıca sokakta yaşayan çocuklar, evden-kurumdan kaçan çocuklar, kayıp çocuklar, buluntu çocuklar, terk edilen çocuklar, suç mağduru çocuklar, suç işlediği şüphesi ile yakalan çocuklarla ilgili iş ve işlemleri takip etmektedir.
 
Madde bağımlısı olan çocukların  tedavisi yaptırılmak üzere,  aileleri tarafından sokağa bırakıldıkları ve suça karıştıkları tespit edilen çocukların koruma kararı için,  sokakta çalıştıkları tespit edilen Çocuklarla ilgili, aileleri mağdur, aile reisleri olmayan ve öğrenim görmekte olan çocuklarla ilgili ve aileleri tarafından istismar edildiği tespit edilen çocuklar ile ilgili olarak İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içinde çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.
 
Çocuk Şube Müdürlüğü; çocuklarımızın suça karışmalarını ve suçtan zarar görmelerini önleyici tedbirler alarak önlemeye çalışmak, tüm çabalara rağmen önlenemeyen suça karışan ve suçtan zarar gören çocuklar ile ilgili adli boyuttaki işlemleri ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde çocuk hakları başta olmak üzere hukuka uygun bir biçimde, çocukların psikolojik, fizyolojik ve sosyal durumlarını ön planda tutan özel yaklaşımlar ile yerine getirmek misyonu ile Çocuklarımızın suça karışmasını ve suçtan zarar görmesini önleme ve bunlar ile ilgili adli işlemleri yerine getirme vizyonuna sahiptir.
 
 
b)   Verilen Hizmetlere İlişkin Bilgiler,
 
1982 Anayasası, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinden kaynaklanan görev ve yetkilerini ifa etmektedir.
Çocuk Şube Müdürlüğü ilgili mevzuat kapsamında sorumluluğunu; korunmaya muhtaç olan ihmal ve istismara maruz kalan, buluntu, terk, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, yabancı ülke vatandaşı, refakatsiz olarak sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında korunma, ıslah veya tedavi tedbiri alınan çocuklara yönelik hizmetleri çok yönlü bir yaklaşım içerisinde yerine getirmektedir. Ayrıca sokakta yaşayan çocuklar, evden-kurumdan kaçan çocuklar, kayıp çocuklar, buluntu çocuklar, terk edilen çocuklar, suç mağduru çocuklar, suç işlediği şüphesi ile yakalan çocuklarla ilgili iş ve işlemleri takip etmektedir.
 
Şube Müdürlüğümüz Yayla Mah. Yayla Cad. N.44 sayılı yerde faaliyet göstermektedir.
Konum itibari ile bina 5 kattan ibarettir. Giriş kat Çocuk Şube Müdürlüğü olarak faaliyet göstermektedir.
 
Projelerimiz ile ilgili Broşürlerimiz;
 

ileşitim_bilgileri.jpg

ileşitim_bilgileri.jpg