Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

EKKM Şube Müdürlüğü

Giriş

ileşitim_bilgileri.jpg

 

logo.jpg
 

 

KURULUŞ
 
EKKM Şube Müdürlüğü; Bakanlık Makamının 27.11.1987 tarihli onayı ile Şube Müdürlüğü olarak faaliyete geçirildiği, Bakanlık Makamının 17.02.2011 tarihli onayı ile İdari Büro Amirliği, Veri Toplama ve Yönetimi Büro Amirliği, Haberalma ve İletişim Büro Amirliği, Veri Analizi ve Yönetimi Büro Amirliği, Kriz Yönetim Merkezi Büro Amirliği’nden yeniden oluşturularak faaliyete  geçirilmiştir.
Veri Toplama ve Yönetimi Büromuzca, İl Polis sorumluluk alanında, Polis birimlerince gözaltına alınan şahıslar hakkında birimlerce düzenlenen “Gözaltı Takip Formları” Gözaltı Projesine en seri şekilde kaydedilmekte ve suç türlerine göre yapılan istatistiki bilgileri AKKM Daire Başkanlığına yazı ile gönderilmektedir.
Haber Alma Büro Amirliğimizin görevi; İl polis sorumluluk alanında meydana gelen terör, güvenlik, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinin görev alanına giren olaylar, polisin operasyonel faaliyetleri ile genel yaşamı etkileyen doğal afetlere ilişkin emniyet birimlerinden aldığı bilgileri derleyerek “Olay Bildirim Formu” düzenleyip, ivedilikle başta Valilik olmak üzere ildeki diğer yetkililere ve AKKM Daire Başkanlığına bildirmektir.
Bakanlık Makamının 07.11.2013 tarih ve Valilik Makamının 14.11.2013 tarihli onayları ile EKKM Şube Müdürlüğü ile alt birimleri kapatılarak yerine İdari Büro Amirliği, Afet ve Acil Durum Yönetii Büro Amirliği, Veri Değerlendirme Büro Amirliği ve Veri Değerlendirme Büro Amirliğinden oluşan Koordinasyon ve Harekat Şube Müdürlüğü kurulmuştur.