Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü

Giriş

ileşitim_bilgileri.jpg

KURULUŞ
 
Daha önce Müdüriyet Makamına bağlı büro olarak görev yapmakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü’nün     29.04.1988 tarihli emirleri gereği Şube Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür.
09.03.2006    tarihinde    yürürlüğe    giren   “İl Emniyet Müdürlükleri Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile Şube Müdürü ve ona bağlı;
                 İdari Büro Amirliği,
                 Evrak Büro Amirliği,
                 Kontrollü Evrak Büro Amirliği,
                 Arşiv Büro Amirliği, olarak kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
 
GÖREVLERİ
 
         İl Emniyet Müdürlükleri Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Arşiv Dokümantasyon Daire Başkanlığınca gönderilen Yönetmelik, Genelge, talimat ve benzeri yazılar, ilçelerimize dağıtılmaktadır.
 
         Birimlerle, her yıl Ocak ayında, imha çalışmaları ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmakta olup, birimler kendi imha çalışmalarını Birim Arşivlerinde yapmaktadır.
 
         Ayrıca Emniyet Müdürlüğüne gelen ve giden her türlü evraka ait işlemler günlük olarak föy sistemi ve zimmetli olarak girişi yapılarak ilgili birimlere havale edilmektedir. Bu işlemler çıkışı yapılacak evraklar için de uygulanmakta olup, istatistiki bilgiler günlük, aylık ve yıllık olarak tutulmaktadır.