Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları

Giriş

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ MÜRACAAT ŞARTLARI

 

​Soru:

Fahri Trafik Müfettişliği müracaat şartları nelerdir ve nereye müracaat edilir?

Cevap:

​Fahri Trafik Müfettişi aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

​a)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,​

​b)

​En az kırk yaşandı olmak,

​c)

​Yüksekokul mezunu olmak,

​d)

​En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

​e)

​Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

​g)

​Kamu Hizmetlerinden yasaklı olmamak,

​h)

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcıs uçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktadır.

          Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.