Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Silah ve Patlayıcılar Şube Müdürlüğü

Giriş

ileşitim_bilgileri.jpg

PİROTEKNİK MADDELERİN ÜRETİMİ, SATIŞI, KULLANILMASI, DEPOLANMASI VE YOK EDİLMESİNE DAİR KIRKLARELİ İL VALİLİK KARARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELERİ

01-Valilik Makamına Dilekçe

02- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
03- Doktor Raporu(Sağlık Ocağından)
04-3 Fotoğraf
05- 1 adet plastik dosya

 

AV BAYİ AÇMA RUHSATI İÇİN GERELİ BELGELER
 
1-Dilekçe Valilik Makamından havaleli
2-İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
3-Av bayi açmasında, tüfek ve av malzemesi satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu,
4-2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,
5- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
6- Sigorta

 7- 4 adet fotoğraf.

 

ATEŞLEYİCİLİK BELGESİ ALMAK İÇİN
 
 01-Valilik Makamına Dilekçe
02- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
03- Doktor Raporu(Sağlık Ocağından)
04-3 Fotoğraf
05- 1 adet plastik dosya 
 
NOT: Yenilemelerde eski ruhsat ile ruhsatta tüfekler tespite gelecek   
 

MESKENDE BULUNDURMA İSTENİLEN BELGELER

01- Valilik Makamına Hitaben Dilekçe

02- Doktor Raporu (K.Eli veya L.Burgaz Devlet Has.)
03- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (VATANDAŞLIK NOLU)
04- Mahkeme Kararı (Sabıkası olanlar)
05- 4 Adet  Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
06- 1 Adet sarı renkli  plastik dosya
07- Eski Ruhsat ve Tabanca.

Not: Devirlerde Devir Edenin Dilekçesi

 

KURUSIKI SİLAH İÇİN İSTENİLEN BELGELER

01- Valilik Makamına Hitaben Dilekçe
02- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (VATANDAŞLIK NOLU)
03- Mahkeme Kararı (Sabıkası olanlar)
04- 2 Adet  Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
05- 1 Adet sarı renkli  plastik dosya
06- Eski Bildirim Belgesi ve Tabanca.
Not: Devirlerde Devir Edenin Dilekçesi
 
 
TAŞIMA RUHSATLARI
 
AVUKAT
İSTENİLEN BELGELER
01-Valilik Makamına Dilekçe
02-Doktor Raporu (K.Eli veya L.Burgaz Devlet Has.)
03-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (VATANDAŞLIK NOLU)
04-Mahkeme Kararı (Sabıkası olanlar)
05-4  adet  Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
06-3 Adet Kırmızı renkli  plastik dosya
07-Devir ve yenilemelerde Eski Ruhsat ve Tabanca.
 
AYRICA
a) Barodan üyelik yazızı
b) Avukatlık ruhsat Fotokopisi

c) Vergi dairesi yazısı

 

BASIN MENSUPLARI
 
İSTENİLEN BELGELER
01-Valilik Makamına Dilekçe
02-Doktor Raporu (K.Eli veya L.Burgaz Devlet Has.)
03-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (VATANDAŞLIK NOLU)
04-4 adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
05-1 Adet Kırmızı renkli plastik dosya
AYRICA
a) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı.

b) Sarı Basın Kartı Fotokopisi

 

İl Genel Meclis üyesi
 
 İSTENİLEN BELGELER
 
 
01-Valilik Makamına Dilekçe
02-Doktor Raporu (K.Eli veya L.Burgaz Devlet Has.)
03-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (VATANDAŞLIK NOLU)
04-4  adet  Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
05-1 Adet Kırmızı renkli  plastik dosya
06- Eski Ruhsat ve Tabanca.
 
AYRICA
a)   Bağlı olunan oda birlik,federasyon yazısı

     b) Seçim Yazısı, görev belge

MUHTAR
 İSTENİLEN BELGELER
01-Valilik Makamına Dilekçe
02-Doktor Raporu (K.Eli veya L.Burgaz Devlet Has.)
03-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (VATANDAŞLIK NOLU)
04-4  adet  Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
05-1 Adet Kırmızı renkli  plastik dosya
06- Eski Ruhsat ve Tabanca.
AYRICA
a) Kaymakamlıktan görev belgesi
b) ilçe seçim kurulu yazısı

c) seçim tutanağı

 

CİRODAN TAŞIMA

2012 YILI CİROSU 8,200.000 TL OLAN ŞAHIS VE ŞİRKETLER (Md.9/h)

 

İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresinin bulunduğu) Emniyet Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Yenilemek istediğiniz veya devir almak istediğiniz silaha ait RUHSAT FOTOKOPİSİ ni getirmeli, MKE kurumundan yeni bir silah satın alacaksanız bu durumu dilekçenizde belirtmelisiniz.
 1. DİLEKÇE (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)
 2. NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
 3. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu)
 4. 4 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 5. Ciroyu Belirtir Vergi Dairesi Yazısı Gelir Tablosu Ve Bilanço Vergi Dairesinden Tasdikli veya Yeminli Mali Müşavirden (01.05.2012 tarihine kadar müracaat edenlerden, 01.05.2012 tarihinden sonra Vergi Dairesinden onaylı suretini getirmek kaydıyla) tasdikli sureti (2012 yılı cirosuna ait olacak Şirket ise şirket adına)
 6. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden Ruhsat İşlemleri Büro Amirliğine müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla Müdürlüğümüze getirilecektir)
 7. Plastik  dosya ve silah ruhsatı istek formu.
CİRODAN DOLAYI RUHSAT ALAN KİŞİ BU İŞİ ŞAHIS OLARAK DEĞİLDE ŞİRKET OLARAK YAPIYORSA; ŞİRKETİN LİMİTED OLMASI HALİNDE ŞİRKET ORTAĞI VE ŞİRKET MÜDÜRLERİ- A.Ş.LERDE YÖNETİM KURULU, GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI ALABİLİR. BUNUN İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVETEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN DE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR
 1. Şirketin Kuruluşundan bugüne kadar yayınlanan Adres değişikliği , Unvan değişikliği , hisse dağılımı ve A.Ş. 'lerde Yönetim kurulunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi gelecek.

LİMİTED Şirketlerde Müdürlerinin imza sirküsü , A.Ş. lerde Yönetim Kurulunda imza yetkisi olanların imza sirküsünün noter tasdikli suretleri

 

                                                          ARAZİ SAHİPLERİ

 

'' Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tesbit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,''

taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları  tamamlayıp  ikamet  ettikleri   Emniyet  Müdürlüğü Ruhsat Büro Amirliklerine müracaat etmeleri  halinde  Makamının  uygun görmesi durumunda  silah taşıma ruhsatı  verilir. 
1)DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4  DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması
5) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
6) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
7) 1 ADET PLASTİK  DOSYA
8) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
a-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
b-Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
c-Ziraat odasından  veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi, Tapu Kaydı (Tapu Sicil Müdürlüğünden ) · Hububat kıraç arazide :1700 Dönüm. Taban arazide :900 Dönüm. · Bakliyat :1000 dönüm. Meskun mahal dışında · Pamuk :400 dönüm. · Tütün :200 dönüm. · Bağ :250 dönüm · Kavun karpuz :300 dönüm

 

KUYUMCU SİLAH TAŞIMA RUHSATI (Madde:9/d)
 
İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresinin bulunduğu) Emniyet Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Yenilemek istediğiniz veya devir almak istediğiniz silaha ait RUHSAT FOTOKOPİSİ ni getirmeli, MKE kurumundan yeni bir silah satın alacaksanız bu durumu dilekçenizde belirtmelisiniz.
 1. DİLEKÇE (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)
 2. NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ve Aslı
 3. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu)
 4. 4 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 5. Silah Ruhsatı İstek Formu,
 6. Kuyumculuk Faal Vergi Mükellefi Olduğunu Dair VERGİ DAİRESİNDEN YAZI (Şirket ise şirket adına)
 7. Oda kayıt  üyelik Belgesi
 8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının noter tasdikli sureti
 9. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden Ruhsat İşlemleri Büro Amirliğine müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla Müdürlüğümüze getirilecektir)
 10. Plastik Dosya

  KUYUMCULUK MESLEĞİ ŞAHIS OLARAK DEĞİLDE ŞİRKET OLARAK YAPILIYORSA; ŞİRKETİN LİMİTED OLMASI HALİNDE SİLAH RUHSATI ALACAK OLAN KİŞİ, ORTAK VE MÜDÜR OLACAK. A.Ş. LERDE ORTAK OLUP YÖNETİM KURULUNDA YADA GENEL MÜDÜR VEYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLACAK BUNUN İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVETEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN DE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR. BU ŞİRKETLERDE (2)KİŞİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR.
1-   Ortaklar Kurul Kararı ; Silah ruhsatı alacak olan kişi adına karar defterine karar alınıp noterden tasdik edilecek . ( LİMİTED Şirketlerde tüm ortaklar , A.Ş .lerde Yönetim kurulu imzalayacak )

A.Ş .lerde Yönetim kurulu dışında Genel Müdür ve Genel müdür yardımcı olup ortak olanlardan yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi yada Karar Defteri nin noter tasdikli sureti,

 

PATLAYICI MADDE DEPOSU SAHİPLERİ

 

SİLAH RUHSATI İÇİN  İSTENİLEN BELGELER                     

01- Valilik Makamına Hitaben Dilekçe
02- Doktor Raporu (K.Eli veya L.Burgaz Devlet Has.)
03-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (VATANDAŞLIK NOLU)
04-İş Durumunu Gösterir Belge
05-4  adet  Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
06-3 Adet ...............renkli  plastik dosya
07- Eski Ruhsat ve Tabanca.
08- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

NOT: DEVİRLERDE DEVİR EDENİN DİLEKÇESİ

 

AYRICA ŞİRKET OLMASI HALİNDE

1- Şirketin Yönetimini gösterir Ticari Sicil Gazetesi
    (Ticari Sicil Memurluğundan tastikli olacak)
2- Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin imza Sirküsi
     (Noter Tastikli olacak)
3- Faaliyet Belgesi (ticaret odasından yapılan işin belirtili olacağı yeni tarihli belge)
4-Patlayıcı Madde Depo Ruhsatnamesi
5- Şirket Ana sözleşmesi (En Son Hali ile Ticari sicil Memurluğundan Tasdikli)
6-Depo Denetleme formu (en son denetleme)
7-Depo Tespit tutanağı
8-Vergi Levhası fotokopisi, vergi dairesinden faal mükelleftir yazısı.
9-Patlayıcı madde deposu işinden başka yapılan başka işler varsa bunlara ait evraklar.
10. Ortaklar Kurul Kararı ; Silah ruhsatı alacak olan kişi adına karar defterine karar alınıp noterden tasdik edilecek . ( LİMİTED Şirketlerde tüm ortaklar , A.Ş .lerde Yönetim kurulu imzalayacak )
11.A.Ş .lerde Yönetim kurulu dışında Genel Müdür ve Genel müdür yardımcı olup ortak olanlardan yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi yada Karar Defteri nin noter tasdikli sureti,
ARICILIK VE HAYVANCILIK100 ADET ARI KOVANI (2000 KG BAL ÜRETİMİ)
150 ADET BÜYÜKBAŞ HAYVAN750 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN
Sürü Sahipleri
 
''Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,''   taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları  tamamlayıp  ikamet  ettikleri   Emniyet  Müdürlüğü Ruhsat Büro Amirliklerine müracaat etmeleri  halinde Makamının  uygun görmesi durumunda  silah taşıma ruhsatı  verilir. 
1-)DİLEKÇE
2-) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3-) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4-) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
- (Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5-) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
6-) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
-( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
7-) 1 ADET  PLASTİK DOSYA
8-) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
a-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
b-Ziraat Odasından veya Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine büyükbaş hayvan sayısı 150, küçük baş hayvan sayısı 750 adet olduğuna dair üretici belgesi
c-Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,
9-.Şirket  olarak faaliyet gösteriliyorsa  Ortaklar Kurul Kararı ; Silah ruhsatı alacak olan kişi adına karar defterine karar alınıp noterden tasdik edilecek . ( LİMİTED Şirketlerde tüm ortaklar , A.Ş .lerde Yönetim kurulu imzalayacak )
10- .A.Ş .lerde Yönetim kurulu dışında Genel Müdür ve Genel müdür yardımcı olup ortak olanlardan yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi yada Karar Defteri nin noter tasdikli sureti,
11 -Şirket ortaklarının Nüfus Cüzdan Fotokopileri (TC Numaralı)
TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN VEYA ZİRAAT ODASINDAN ÜRETİCİ BELGESİ.
 KOVAN ADETİNİ BELİRTEN  İL İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI
 
ARICILIĞIN GEZGİN OLARAK YAPTIĞINA DAİR  TARIM MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI
 
(AYRICA YAZ KIŞ OTLAKLARA GİDİP GELİYORMU, KENDİSİ BİZZAT
HAYVANCILIK YAPIYORMU, BAŞKA GELİRİ VARMI, NE KADAR HAYVAN VAR, NE ÇEŞİT HAYVAN VAR
 
AYRICA ŞİRKET OLMASI HALİNDE
 
1- Şirketin Ortaklarını ve Yönetimini gösterir Ticari Sicil Gazetesi
(Ticari Sicil Memurluğundan tasdikli olacak)
 
2- Ruhsat alacak kişinin şirket ile ilgili imza Sirküsü (Noter Tasdikli olacak)
 
3- Şirketin Vergi Kaydı(HAYVANCILIK, NEKADAR HAYVAN,NE TÜR HAYVAN BAŞKA GELİRİ VARMI, GERÇEK USULDE VERGİ MÜKELLEFİ Mİ)
Vergi Dairesinden Alınacak)
 
4- TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN VEYA ZİRAAT ODASINDAN ÜRETİCİ BELGESİ.
 KOVAN ADETİNİ BELİRTEN  İL İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI
 
ARICILIĞIN GEZGİN OLARAK YAPTIĞINA DAİR  TARIM MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI
 
(AYRICA YAZ KIŞ OTLAKLARA GİDİP GELİYORMU, KENDİSİ BİZZAT
HAYVANCILIK YAPIYORMU, BAŞKA GELİRİ VARMI, NE KADAR HAYVAN VAR, NE ÇEŞİT HAYVAN VAR
 5-Ortaklardan 2 kişiyi geçmeyecek şekilde kimlerin 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 9    
maddesinin İ bendi gereğince silah taşıma ruhsatı almasına ve diğer ortakların haklarından
   feragat ettiğine dair  yönetim kurulu kararı (NOTERDER TASTİKLİ)

  6-Şirket ortaklarının Nüfus Cüzdan Fotokopileri (TC Numaralı)

 

MÜTEAHHİT SİLAH TAŞIMA RUHSATI (Madde:9/j
İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresinin bulunduğu) Emniyet Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Yenilemek istediğiniz veya devir almak istediğiniz silaha ait RUHSAT FOTOKOPİSİ ni getirmeli, MKE kurumundan yeni bir silah satın alacaksanız bu durumu dilekçenizde belirtmelisiniz.
 1. DİLEKÇE (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)
 2. NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ve Aslı
 3. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu)
 4. 4 Adet Renkli FOTOĞRAF ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 5. Silah Ruhsatı İstek Formu,
 6. Müteahhitlikten Vergi Mükellefi Olduğunu Dair VERGİ DAİRESİNDEN YAZI (Şirket ise şirket adına)
 7. İŞ BİTİRME ( müracaat tarihinden geriye dönük olarak son 1 yıl içerisinde )
 8. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden Ruhsat İşlemleri Büro Amirliğine müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla Müdürlüğümüze getirilecektir)
 9. Plastik  dosya
  MÜTEAHİTLİK MESLEĞİ ŞAHIS OLARAK DEĞİLDE ŞİRKET OLARAK YAPILIYORSA; ŞİRKETİN LİMİTED OLMASI HALİNDE SİLAH RUHSATI ALACAK OLAN KİŞİ ORTAK VE MÜDÜR OLACAK. A.Ş.LERDE ORTAK OLUP YÖNETİM KURULUNDA YADA GENEL MÜDÜR VEYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLACAK BUNUN İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVETEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN DE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR. BU ŞİRKETLERDE (2) KİŞİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR.
 10. Şirketin Kuruluşundan bugüne kadar yayınlanan Adres değişikliği , Unvan değişikliği , hisse dağılımı ve A.Ş. 'lerde Yönetim kurulunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile A.Ş.lerde en Son yayınlanan hazirun cetveli (noter tasdikli) gelecek
 11. Ortaklar Kurul Kararı ; Silah ruhsatı alacak olan kişi adına karar defterine karar alınıp noterden tasdik edilecek . ( LİMİTED Şirketlerde tüm ortaklar , A.Ş .lerde Yönetim kurulu imzalayacak )
 12. A.Ş .lerde Yönetim kurulu dışında Genel Müdür ve Genel müdür yardımcı olup ortak olanlardan yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi yada Karar Defteri 'nin noter tasdikli sureti, ( Bunlar ruhsat almak istediğinde bu belgeyi getirecek)
 13. Meskun mahal dışında iş yapılıp yapılmadığına dair belge,
 14. Halen devam eden inşaat işlerini gösterir liste
 15. Çalıştırılan işçi sayısını gösterir belge.
 16. Şirket ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopileri (TC Numaralı)
 17. Vergi Levhası fotokopisi (2011 yılında ödenilen vergi miktarı olacak)
TAŞERONLAR

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, inşaatı yapmış olduğu kurumdan alınacak İŞ DENEYİM BELGESİ veya bu işin tamamını bitirdiğine dair İŞ BİTİRME getirecekler.

 

50 SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR (Md.9/m)
 
İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresinin bulunduğu) Emniyet Müdürlüğüne
müracaat edilecektir. Yenilemek istediğiniz veya devir almak istediğiniz silaha ait
RUHSAT FOTOKOPİSİ ni getirmeli, MKE kurumundan yeni bir silah satın alacaksanız
 bu durumu dilekçenizde belirtmelisiniz.
 1. DİLEKÇE (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)
 2. NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ve Aslı
 3. Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet
 4.  Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu)
 5. 4 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 6. Silah Ruhsatı İstek Formu,
 7. Sigorta Sicil Kartı Fotokopisi
 8. Vergi Mükellefi Olduğunu Dair VERGİ DAİRESİNDEN YAZI (Şirket ise şirket adına)
 9. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden Ruhsat İşlemleri Büro Amirliğine müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla Müdürlüğümüze getirilecektir)
 10. Plastik  dosya
50 SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR BU İŞİ ŞAHIS OLARAK DEĞİLDE ŞİRKET OLARAK YAPIYORLARSA; ŞİRKETİN LİMİTED OLMASI HALİNDE SİLAH RUHSATI ALACAK OLAN KİŞİ ORTAK VE MÜDÜR OLACAK. A.Ş. LERDE ORTAK OLUP YÖNETİM KURULUNDA YADA GENEL MÜDÜR VEYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLACAK BUNUN İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVETEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN DE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR. BU ŞİRKETLERDE (2) KİŞİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR.
1-      Şirketin Kuruluşundan bugüne kadar yayınlanan Adres değişikliği , Unvan değişikliği , hisse dağılımı ve A.Ş. 'lerde Yönetim kurulunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile A.Ş.lerde en Son yayınlanan hazirun cetveli (noter tasdikli) gelecek
2-      Ortaklar Kurul Kararı ; Silah ruhsatı alacak olan kişi adına karar defterine karar alınıp noterden tasdik edilecek . ( LİMİTED Şirketlerde tüm ortaklar , A.Ş .lerde Yönetim kurulu imzalayacak )
3-      A.Ş .lerde Yönetim kurulu dışında Genel Müdür ve Genel müdür yardımcı olup ortak olanlardan yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi yada Karar Defteri nin noter tasdikli sureti, ( Bunlar ruhsat almak istediğinde bu belgeyi getirecek)
4-      Şirketin Sigorta Sicil Numarası ve SSK Primlerinin yatırıldığı SGK Müdürlüğünün ismi belirtilecek
 
DÖVİZ BÜROSU
  İSTENİLEN BELGELER                     
01- Valilik Makamına Dilekçe
02- Doktor Raporu (K.Eli veya L.Burgaz Devlet Has.)
03-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (VATANDAŞLIK NOLU)
04-4  adet  Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
05-3 Adet Kırmızı renkli  plastik dosya
06- Eski Ruhsat ve Tabanca.
NOT: DEVİRLERDE DEVİR EDENİN DİLEKÇESİ
 
AYRICA ŞİRKET OLMASI HALİNDE
 
1- Şirketin Ortaklarını ve Yönetimini gösterir Ticari Sicil Gazetesi
    (Ticari Sicil Memurluğundan tastikli olacak)
2- Ruhsat alacak kişinin şirket ile ilgili imza Sirküsi (Noter Tastikli olacak)
3- Şirketin Vergi Kaydı(Vergi Dairesinden Alınacak)
4- Oda Kayıt belgesi,İşyeri ruhsat fotokopisi.
5- Banka veya Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin Belgesi Fotokopisi
 6-Ortaklardan 2 kişiyi geçmeyecek şekilde kimlerin 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 9   
   maddesinin  (S )bendi gereğince silah taşıma ruhsatı almasına ve diger ortakların haklarından  feragat ettiğine dair  yönetim kurulu kararı (NOTERDER TASTİKLİ)
 7- Şirket ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopileri (TC Numaralı)
 
BU İŞİ ŞAHIS OLARAK DEĞİLDE ŞİRKET OLARAK YAPIYORLARSA; ŞİRKETİN LİMİTED OLMASI HALİNDE SİLAH RUHSATI ALACAK OLAN KİŞİ ORTAK VE MÜDÜR OLACAK. A.Ş. LERDE ORTAK OLUP YÖNETİM KURULUNDA YADA GENEL MÜDÜR VEYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLACAK BUNUN İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVETEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN DE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR. BU ŞİRKETLERDE (2) KİŞİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR.
 1. Şirketin Kuruluşundan bugüne kadar yayınlanan Adres değişikliği , Unvan değişikliği , hisse dağılımı ve A.Ş. 'lerde Yönetim kurulunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile A.Ş.lerde en Son yayınlanan hazirun cetveli (noter tasdikli) gelecek
 2. Ortaklar Kurul Kararı ; Silah ruhsatı alacak olan kişi adına karar defterine karar alınıp noterden tasdik edilecek . ( LİMİTED Şirketlerde tüm ortaklar , A.Ş .lerde Yönetim kurulu imzalayacak )
 3. A.Ş .lerde Yönetim kurulu dışında Genel Müdür ve Genel müdür yardımcı olup ortak olanlardan yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi yada Karar Defteri nin noter tasdikli sureti, ( Bunlar ruhsat almak istediğinde bu belgeyi getirecek)
KANUNLA KURULAN KAMU KURUM NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ BİRLİK, FEDERASYON VE KONFEDARASYON YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, ZİRAAT ODALARI VE TİCARET BORSALARI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE MECLİS ÜYELERİNE(Md.9/t)
 
İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresinin bulunduğu) Emniyet Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Yenilemek istediğiniz veya devir almak istediğiniz silaha ait RUHSAT FOTOKOPİSİ ni getirmeli, MKE kurumundan yeni bir silah satın alacaksanız bu durumu dilekçenizde belirtmelisiniz.
 1. DİLEKÇE (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)
 2. NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ve Aslı
 3. DOKTOR RAPORU(Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu)
 4. 4 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 5. Silah ruhsatı İstek Formu
 6. Bağlı Bulundukları Birlik, Federasyon Ve Konfederasyon Başkanı Ve Genel Sekreteri İmzalı Belge (Nüfus bilgileri dökümlü)
 7. Oda Yönetim Kurulundan Seçildiğine Dair Seçim Tutanağı Fotokopisi (İlgili Makamdan Aslı Gibidir Şeklinde Tasdikli)
 8. SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden Ruhsat İşlemleri Büro Amirliğine müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla Müdürlüğümüze getirilecektir)
 9. Plastik  dosya